avnet golf tour 2016 logo

Propozície AVNET Golf Cup 2017

AVNET GOLF CUP 2017 je golfový turnaj pre pozvaných hráčov, ktorý sa uskutoční v stredu 7. júna 2017 na ihrisku Penati Golf Resort, Šajdíkove Humence.

1. Registrácia 
V deň konania turnaja, najneskôr 60 min. pred štartom osobne na recepcii golfového ihriska

2. Podmienky účasti
Len pre pozvaných hráčov. Turnaja sa môžu zúčastniť pozvaní hráči, ktorí sú členmi SKGA alebo ktoréhokoľvek iného národného golfového zväzu s platným HCP.

3. Štart
10.00 hod. "cannon" štart.


4. Odpaliská
muži - žlté, ženy - červené.

5. Spôsob hry
Texas scramble štvoríc na rany s vyrovnaním. Hrací HCP štvorice sa určí ako priemer HCP všetkých 4 hráčov v skupine.


6. Rovnaký výsledok
V prípade rovnakého výsledku rozhoduje o poradí nižší HCP štvorice. Toto pravidlo sa uplatní iba pre určenie poradia na 1., 2. a 3. mieste. Štvorice, ktoré sa umiestnia na 4. a ďalších miestach si v prípade dosiahnutia rovnakého výsledku umiestnenie delia.


7. Ceny
Ceny za prvé 3 miesta v turnaji.


8. Prihlasovanie na turnaj
Pozvaný hráč sa na turnaj prihlasuje nasledovne: on-line prihláškou na www.avnetgolf.sk.
V prípade, že sa hráč po prihlásení na turnaj, turnaja nemôže zúčastniť, je povinný písomne sa odhlásiť u organizátora súťaže prostredníctvom e-mailu info@avnetgolf.sk najneskôr 3 dni pred konaním turnaja. Ak sa hráč turnaja nezúčastní bez predchádzajúceho odhlásenia, nemusí mu byť umožnený štart na ďalšom turnaji.

9. Usporiadateľ súťaže
Avnet Technology Solutions s.r.o.

10. Organizačné zabezpečenie súťaže
XL promotion, s.r.o.

11. Technické ustanovenia
Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A.GC of St.Andrews a miestnych pravidiel golfového klubu. Nasadenie hráčov na štartovnú listinu stanoví usporiadateľ súťaže. Členovia súťažného výboru sa môžu zúčastniť turnaja.

12. Súťažný výbor
Riaditeľ súťaže a rozhodca: Martin Zlocha
Súťažný výbor: Martin Zlocha, Ivan Jamnický,Patrik Pačesa.

13. Protest
Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka, po zložení poplatku
150,- €. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa.

14. Zmena propozícií
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií